Ochrona klientów przed malware

Wiele przedsiębiorstw musi w ramach prowadzonej działalności cyklicznie wysyłać swoim klientom dokumenty w rodzaju faktur, wyciągów itp. Preferowaną ze względu na koszty jest wysyłka pocztą elektroniczną, jednak klienci są wtedy narażeni na otrzymanie sfałszowanej przesyłki z załącznikiem będącym nośnikiem szkodliwego oprogramowania – tzw. malware. Nie chcemy się tu rozwodzić nad jego rodzajami i powodowanymi przez nie szkodami, musimy jednak wspomnieć o potencjalnym ubocznym skutku tej, coraz bardziej dokuczliwej, plagi: szkody poniesione przez klientów mogą się przełożyć na uszczerbek w reputacji firmy, narazić ją na liczne roszczenia odszkodowawcze z ich strony i spowodować masowe cofanie zgód na dostarczanie im różnych dokumentów pocztą elektroniczną. By uchronić się przed zarzutami niedochowywania należytej staranności przy wysyłaniu klientom dokumentów via e-mail, każda firma powinna udostępnić im prostą i niezawodną metodę weryfikacji autentyczności pochodzących od niej przesyłek. Więcej informacji …