Bezpieczna usługa pocztowa

Coraz częściej instytucje i przedsiębiorstwa prowadzące masową obsługę osób fizycznych i prawnych stają przed problemem szyfrowania przeznaczonej dla nich korespondencji elektronicznej. Wymagają tego obowiązujące przepisy (Prawo bankowe, RODO itp.) oraz rekomendacje i zalecenia organów nadzorczych w rodzaju KNF, niejednokrotnie rosnąca świadomość zagrożeń m.in. dla prywatności skłania do takich żądań samych adresatów wiadomości e-mail.
Oferowany produkt pozwala wygodnie rozwiązać ten problem dla najliczniejszej grupy adresatów, w których przypadku niemożliwe jest zastosowanie S/MIME lub innych standardowych metod zapewniania poufności poczty elektronicznej.
Wykorzystanie dostępnej w nim opcji oddzielnego szyfrowania samych załączników pozwala na przesyłanie klientowi lub kontrahentowi np. formularzy wniosków, zamówień itp., które mogą być przez adresata (po ich wypełnieniu) wygodnie odsyłane do nadawcy w równie bezpieczny sposób, tj. w postaci zaszyfrowanej – adresat nie musi stosować w tym celu żadnych dodatkowych narzędzi lub sposobów.
Istotną częścią oferowanego rozwiązania jest przeznaczona dla adresatów wiadomości e-mail usługa polegająca na udostępnieniu im bezpiecznego i prostego w użyciu narzędzia, pozwalającego na niezawodną weryfikację pochodzenia otrzymywanych przez nich przesyłek i załączonych do nich plików. Wizerunkowe znaczenie takiej usługi, chroniącej korespondentów przed stratami wskutek otwarcia szkodliwego załącznika zawartego w sfałszowanej przesyłce, jest nie do przecenienia.
Warto na koniec podkreślić, że od innych znanych na rynku produktów zabezpieczających pocztę elektroniczną oferowane przez naszą firmę rozwiązanie różni się m.in. tym, że nie wymaga instalowania przez adresatów żadnego dodatkowego a niestandardowego oprogramowania.